ΜΠΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ

ΜΠΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΜΠΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ

Διεύθυνση: Τανάγρας 45, 32009 Σχηματάρι

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 148504417000

ΑΦΜ: 801075519

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση και Καταστατικό Σύστασης